tribus logo

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes

Bel ons > Mail ons >

Wanneer erfenis opgeven voor de aangifte inkomstenbelasting?
27 mei 2021

Wanneer erfenis opgeven voor de aangifte inkomstenbelasting?

Wanneer iemand in je nabije omgeving overlijdt is dat natuurlijk erg verdrietig. Tegelijkertijd moet er ontzettend veel worden geregeld. Zo moet worden gekeken of er sprake is van een testament, of de erfenis aanvaard of verworpen moet worden en hoe deze moet worden verdeeld. Maar er zijn ook een aantal fiscale zaken die om de hoek komen kijken wanneer je erft. In onze blog bespreken we de belangrijkste fiscale gevolgen van een erfenis en wanneer je dit moet opgeven in je aangifte inkomstenbelasting

 

Aangifte inkomstenbelasting overledene 

Voor de overleden persoon moet een aangifte inkomstenbelasting worden gedaan voor het jaar van overlijden. Van de Belastingdienst ontvang je daarvoor een papieren F-formulier. Meestal ontvang je dit formulier binnen 5 maanden na het overlijden. Tegenwoordig kan je ook online aangifte doen voor de overledene. Hiervoor heb je een nabestaandenmachtiging nodig. Deze kan worden aangevraagd middels een afspraak die je kunt maken via de belastingtelefoon voor nabestaanden: 0800 - 235 83 54. Wanneer er sprake is van een fiscaal partner, dan kan je ervoor kiezen om voor het gehele jaar nog als fiscaal partner te worden aangemerkt. Voor de partner moet dan een papieren P-formulier worden aangevraagd. Bepaalde inkomsten en aftrekposten kunnen dan, ook na de overlijdensdatum, nog worden verdeeld. 

 

Aangifte erfbelasting 

Wanneer je erft, kan het zijn dat je een aangifte erfbelasting moet doen. Namelijk wanneer je meer erft dan de vrijgestelde bedragen. Meestal stuurt de Belastingdienst binnen 4 maanden na het overlijden een brief waarin staat of je aangifte moet doen of niet. In deze brief staat ook voor wanneer de aangifte moet worden gedaan. Deze datum ligt ongeveer 8 maanden na de overlijdensdatum.  

Over een deel van de erfenis betaal je geen erfbelasting. Dit zijn de vrijgestelde bedragen. Hoe hoog het vrijgestelde bedrag is, hangt af van de relatie die je hebt met de overledene.  

Voor 2021 gelden de volgende vrijgestelde bedragen: 

 

erfbelasting vrijgestelde bedragen

Bron: Belastingdienst

Ook het tarief wat je over de erfenis moet betalen is afhankelijk van de relatie met de overledene. Voor 2021 gelden de volgende belastingtarieven: 

 

tarieven erfbelasting 2021

Bron: Belastingdienst

Wanneer je een geldbedrag erft, is het bedrag waarover je erfbelasting moet betalen duidelijk. Je kan alleen ook wat anders erven, zoals spullen of aandelen. Daarbij kan het lastig zijn om de waarde vast te stellen. In principe geldt dat de economische waarde moet worden ingevuld. Vaak vullen nabestaanden de verzekerde waarde van de inboedel in, terwijl de economische waarde meestal lager is. De economische waarde is het bedrag wat de hoogste bieder ervoor geeft. 

Heb jij advies nodig bij het invullen van de aangifte erfbelasting of wil je het invullen van de aangifte erfbelasting geheel uitbesteden? Tribus Financial Services kan je helpen bij het invullen en indienen van de aangifte erfbelasting. 

 

Erfenis en de aangifte inkomstenbelasting 

Wanneer je een erfenis ontvangt, denk je waarschijnlijk aan de erfbelasting die je moet betalen over de erfenis. Je staat er misschien niet bij stil dat de erfenis ook invloed kan hebben op je aangifte inkomstenbelasting. Wanneer je een erfenis hebt ontvangen, behoort deze namelijk tot je vermogen (box 3). En over dat vermogen betaal je mogelijk inkomstenbelasting. Ook wanneer de erfenis nog niet is verdeeld, moet je deze alsnog aangeven in box 3. Je hebt namelijk een vordering op de nalatenschap. Daarbij geef je de te betalen erfbelasting aan als schuld in box 3. Let op: Je hoeft de erfenis alleen aan te geven wanneer deze op 1 januari van het kalenderjaar al bestond. 

Hoeveel belasting je in box 3 moet betalen is afhankelijk van de omvang van je vermogen in box 3. Vanaf 2021 betaal je tussen 0,59% en 1,76% inkomstenbelasting over het box 3-vermogen. Je hoeft alleen maar inkomstenbelasting te betalen over de erfenis wanneer je vermogen in box 3 (inclusief de erfenis) hoger is dan het heffingsvrij vermogen: 

 

heffingsvrij vermogen

Bron: Belastingdienst

 

Het erven van een koopwoning 

Het kan ook zo zijn dat je een woning erft. Wat zijn daar de belastinggevolgen van? Ook bij het erven van een woning krijg je te maken met erfbelasting. Je moet erfbelasting betalen over de WOZ-waarde van de woning minus de bijbehorende hypotheekschuld. In de aangifte kan je kiezen tussen de WOZ-waarde in het jaar van overlijden of die van het jaar na overlijden.  

Ook krijg je dankzij het erven van de woning mogelijk te maken met inkomstenbelasting. Wanneer je in de woning gaat wonen is er sprake van een zogenaamde eigen woning. In dat geval moet de woning worden aangegeven in box 1 en betaal je belasting over het eigenwoningforfait. Wanneer er sprake is van een hypotheek komt deze ook in box 1 en kan de hypotheekrente worden afgetrokken. Wanneer je de woning gaat verhuren of verkopen, komt de waarde van de woning in het vermogen van box 3 en betaal je er daar mogelijk belasting over. 

 

Tribus Financial Services helpt je bij de aangifte erfbelasting 

Is het je het nog niet duidelijk wanneer je de erfenis moet opgeven voor de aangifte inkomstenbelasting? Of heb je hulp bij het invullen van een F-formulier? Tribus Financial Services ondersteunt en adviseert inmiddels circa 250 bedrijven op fiscaal en financieel vlak. Ken je ons nog niet en ben je nieuwsgierig naar onze dienstverlening en wat we voor jou kunnen betekenen? Neem direct contact op met één van onze experts!

 

 

Accounting & HR pakketten

 

Boekhouding

Voor de eenmanszaak of vof

• Toegang tot je eigen Exact online portaal;

• Financiële administratie;

• BTW aangiftes;

• Jaarcijfers en de bespreking van de jaarcijfers;

• Aangifte inkomstenbelasting/ aangifte vennootschapsbelasting;

• Proactief advies op financieel en fiscaal gebied.

HR

Voor een BV

• Toegang tot je eigen online portaal (Nmbrs);

• HR advies op maat;

• Salarisadministratie;

• Contractbeheer met toegang tot alle personeelsdossiers;

• Hulp bij beoordeling-, verzuim- en ontslagvraagstukken;

• Optioneel: Recruitment;

• Proactief advies op HR gebied;

Accounting & HR

Voor een BV

• Toegang tot je eigen online portaal met realtime inzicht;

• Financiële administratie en BTW;

• Opstellen en bespreking van de jaarrekening;

• Aangifte IB/ vennootschapsbelasting;

• Hulp bij alle HR vraagstukken;

• Salarisadministratie en contractbeheer;

• Proactief advies op financieel, fiscaal en HR gebied;

• Opstellen rapportages en begrotingen;

Bel ons: +31 5 02 053 039 Mail ons: info@tribus-financialservices.nl