tribus logo

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes

Bel ons > Mail ons >

Dit zijn de 9 belangrijkste fiscale wijzigingen in 2023
10 januari 2023

Dit zijn de 9 belangrijkste fiscale wijzigingen in 2023        

Ook voor 2023 ligt er weer een belastingplan klaar. In dit belastingplan staan de fiscale wijzigingen voor dit jaar. Zo gaat bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek omlaag, komt er een einde aan de oudedagsreserve en gaan de belastingkortingen omhoog. Wat de meest belangrijke fiscale wijzigingen zijn voor 2023, dat lees je in dit artikel

Fiscale wijzigingen 2023

- Verdere afbouw zelfstandigenaftrek 2023
- Afschaffing fiscale oudedagsreserve 2023
- Verhogen vennootschapsbelasting 2023
- Verruiming werkkostenregeling 2023
- Inkomstenbelasting 2023 omlaag
- Arbeidskorting 2023 verhoogd
- Afschaffing middelingsregeling
- Afschaffing doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon
- Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding       

Verdere afbouw zelfstandigenaftrek 2023         

Een van de fiscale veranderingen in 2023 is de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek. Waar de zelfstandigenaftrek in 2022 nog € 6.310 bedroeg, staat die in 2023 op een bedrag van € 5.030. In 2027 is hier echter nog maar € 900 van over. In onderstaand tabel is de afbouw tot en met 2027 te lezen. In 2023 blijft de startersaftrek van € 2.123 ongewijzigd.

Jaar

Bedrag zelfstandigenaftrek

2022

€ 6.130

2023

€ 5.030

2024

€ 3.750

2025

€ 2.470

2026

€ 1.200

2027

€ 900

Tabel: zelfstandigenaftrek afbouw

Afschaffing fiscale oudedagsreserve 2023          

De fiscale oudedagsreserve (FOR) is bedoeld voor ondernemers om een deel van de winst in te zetten tijdens het pensioen. Echter, per 1 januari 2023 kan de oudedagsreserve niet verder worden opgebouwd. De reserves die zijn opgebouwd tot en met 31 december 2022 kunnen worden afgerond op basis van de huidige regels. De reden van de afschaffing van de oudedagsreserve heeft voornamelijk te maken met het feit dat ongeveer de helft van de ondernemers de reserve niet gebruikt voor een oudedagvoorziening. Door de oudedagsreserve af te schaffen wil het kabinet voorkomen dat de reserve wordt gebruikt om belastinguitstel te verkrijgen.

Verhogen vennootschapsbelasting 2023            

Ook in de vennootschapsbelasting, of de vpb, verandert er het een en ander in 2023. Zo gaat het lage tarief in 2023 van € 395.000 naar € 200.000. Bedrijven met een winst van meer dan € 200.000 vallen vanaf nu dus onder het hoge tarief. Ook is het belastingpercentage van de vennootschapsbelasting verhoogd. Zo gaat het lage tarief (tot € 200.000) omhoog van 15% naar 19%. Het hoge tarief (vanaf € 200.000) gaat omhoog van 25% naar 25,8%. Door deze fiscale wijziging, gaan meer bedrijven meer belasting betalen. Dit komt doordat zij sneller onder het hogere tarief vallen.

Verruiming werkkostenregeling 2023

In 2023 wordt de werkkostenregeling verhoogd van 1,7 % naar 1,92 % tot een loonsom van € 400.000. Echter, heeft het kabinet voor 2023 besloten om het percentage tijdelijk verder te verhogen naar 3%, in 2024 zal deze weer terugvallen op de 1,92% zoals die is vastgesteld in 2023. Deze regeling maakt het voor werkgevers mogelijk om onbelast de werknemers een extraatje te geven. Boven de € 400.000 blijft het percentage van 1,18% gelijk.

Inkomstenbelasting 2023 omlaag          

De inkomstenbelasting op inkomen uit werk in box 1 wordt in 2023 verlaagd van 37,07% naar 36,93%. In box 1 valt een inkomen tot € 73.071. Werkenden houden door de verlaging op de inkomstenbelasting in 2023 maximaal netto € 102 meer over.

Arbeidskorting 2023 verhoogd

Ook wordt de arbeidskorting in 2023 verhoogd voor mensen met een inkomen tot € 115.301. De arbeidskorting zorgt ervoor dat de inkomstenbelasting voor werkenden wordt verlaagd. Wat de hoogte is van de arbeidskorting is echter afhankelijk van leeftijd en hoogte van het inkomen. Op de website van de belastingdienst is te lezen wat de arbeidskorting in 2023 voor jou betekent.

Afschaffing middelingsregeling

In het kader van het vereenvoudigen van het belastingstelsel heeft het kabinet besloten om de middelingsregeling af te schaffen in 2023. Bij de middelingsregeling kunnen sterk fluctuerende inkomens uit drie opeenvolgende jaren worden gemiddeld. Hierdoor valt de inkomstenbelasting vaak voordeliger uit. 2022, 2023 en 2024 is het laatste tijdvak waarover gemiddeld kan worden.

Afschaffing doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon     

Ook de doelmatigheidsmarge van het gebruikelijk loon wordt in 2023 aangepakt. Per 1 januari 2023 vervalt de 25% doelmatigheidsmarge. Het gebruikelijk loon moet worden vastgesteld op 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Om het gebruikelijk loon vast te stellen wordt gekeken naar de meestverdienende werknemer binnen de bv en het loon moet minimaal € 51.000 bedragen. In 2022 was dit bedrag nog € 48.000.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding      

De onbelaste reiskostenvergoeding is per 1 januari 2023 verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. In 2024 wordt de onbelaste reiskosten vergoeding nog verder verhoogd naar € 0,22. Het is echter aan de werkgever om de reiskostenvergoeding wel of niet uit te keren aan werknemers, dit is niet wettelijk verplicht.
 

 

 

Accounting & HR pakketten

 

Boekhouding

Voor de eenmanszaak of vof

• Toegang tot je eigen Exact online portaal;

• Financiële administratie;

• BTW aangiftes;

• Jaarcijfers en de bespreking van de jaarcijfers;

• Aangifte inkomstenbelasting/ aangifte vennootschapsbelasting;

• Proactief advies op financieel en fiscaal gebied.

HR

Voor een BV

• Toegang tot je eigen online portaal (Nmbrs);

• HR advies op maat;

• Salarisadministratie;

• Contractbeheer met toegang tot alle personeelsdossiers;

• Hulp bij beoordeling-, verzuim- en ontslagvraagstukken;

• Optioneel: Recruitment;

• Proactief advies op HR gebied;

Accounting & HR

Voor een BV

• Toegang tot je eigen online portaal met realtime inzicht;

• Financiële administratie en BTW;

• Opstellen en bespreking van de jaarrekening;

• Aangifte IB/ vennootschapsbelasting;

• Hulp bij alle HR vraagstukken;

• Salarisadministratie en contractbeheer;

• Proactief advies op financieel, fiscaal en HR gebied;

• Opstellen rapportages en begrotingen;

Bel ons: +31 5 02 053 039 Mail ons: info@tribus-financialservices.nl