tribus logo

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes

Bel ons > Mail ons >

Dit zijn de HR wetswijzigingen in 2023
09 januari 2023

Dit zijn de HR wetswijzigingen in 2023     

Het is een nieuw jaar en dat betekent dat er op het gebied van HR het een en ander verandert. Per 1 januari 2023 zijn er namelijk aanpassingen gedaan in onder andere het minimumloon, de reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding. Wat alle wettelijke wijzigingen zijn op het gebied van HR in 2023 en wat ze precies inhouden, lees je in dit artikel.

HR wijzigingen 2023:     

Dit jaar zijn er weer flink wat wijzigingen op het gebied van HR. Een aantal van deze wettelijke wijzigingen zijn al per 1 januari 2023 ingegaan, maar er zijn ook wijzigingen die per 1 juli 2023 ingaan. In onderstaand overzicht zie je alle wijzigingen op gebied van HR in 2023:

- Verhoging minimumloon 2023               
- Verhoging reiskostenvergoeding 2023
- Verhoging thuiswerkvergoeding 2023 
- Lagere bijdrage ZVW 2023        
- Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling 2023          
- Meer arbeidskorting 2023        
- Bijhouden CO2 uitstoot werknemers  
- Nieuw pensioenstelsel              
- Wet werken waar je wilt           
- Wet gelijke kansen bij werving en selectie

HR wijzigingen per 1 januari 2023     

In het overzicht hierboven staan alle wijzigingen die in 2023 ingaan. Echter, zijn er een aantal wijzigingen die per 1 januari in zijn gegaan, maar er zijn ook wijzigingen die later dit jaar ingaan. We beginnen met de HR wijzigingen die zijn ingegaan per januari.

Verhoging minimumloon 2023       

Een van de belangrijkste wijzigingen van dit jaar is de verhoging van het wettelijk minimum loon. Het minimum loon gaat in 2023 omhoog met 10,15%. Deze sterke verhoging is mede veroorzaakt door de hoge inflatie. De verhoging van het minimumloon in 2023 betekent dat werknemers die 21 jaar of ouder zijn dit jaar recht hebben op een bruto maandsalaris van minimaal € 1.934,40. In 2022 was dit nog € 1.725 per maand. Uitkeringen die zijn gekoppeld aan het minimumloon zoals de AOW, bijstand en Wajong gaan hierdoor ook mee omhoog.

Bedragen minimumloon 2023 per leeftijd.

Leeftijd

Per maand

Per week

Per dag

Minimum loon 21 jaar en ouder

€ 1.934,40

€ 446,40

€ 89,28

Minimum 20 jaar

€ 1.547,50

€ 357,10

€ 71,42

Minimum 19 jaar

€ 1.160,65

€ 267,85

€ 53,57

Minimum 18 jaar

€ 967,20

€ 223,20

€ 44,64

Minimum 17 jaar

€ 764,10

€ 176,35

€ 35,27

Minimum 16 jaar

€ 667,35

€ 154,00

€ 30,80

Minimum 15 jaar

€ 580,30

€ 133,90

€ 26,78

 

Verhoging reiskostenvergoeding 2023       

De onbelaste kilometervergoeding staat al jaren op € 0,19. Dit jaar komt het kabinet de werknemers tegemoet door de reiskostenvergoeding wettelijk te verhogen. Per 1 januari 2023 wordt de onbelaste reiskostenvergoeding dan ook verhoogd naar € 0,21 per kilometer. Vanaf 2024 mogen werkgevers zelfs € 0,22 per kilometer onbelast vergoeden. De werkgever mag echter zelf bepalen of hij een reiskosten vergoeding geeft en hoe hoog deze is.

Verhoging thuiswerkvergoeding 2023                   

In 2022 is de onbelaste thuiswerkvergoeding geïntroduceerd dankzij het vele thuiswerken tijdens de pandemie. Deze vergoeding stond op € 2 per dag. Per 1 januari 2023 wordt de thuiswerkvergoeding verhoogd naar € 2,15 per dag.  

Lagere bijdrage ZVW 2023   

Een andere verandering op HR gebied die in 2023 plaats vindt, is de verlaging van de bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). De werkgeversbijdrage voor de ZVW gaat omlaag van 6,75% naar 6,68%. Dit is een mooi voordeel voor de werkgevers, er hoeft namelijk minder premie betaald te worden. Wel stijgt het maximum bijdrageloon in 2023 naar € 66.952 die in 2022 nog € 59.706 was.      

Verruiming werkkostenregeling vrije ruimte 2023

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) voor de eerste € 400.000 van de loonsom wijzigt van 1,7% naar 3%. Dit is echter een tijdelijke regeling, in 2024 zal deze teruggaan naar 1,92%. Boven het bedrag van € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,18%. Werkgevers worden hierdoor in de gelegenheid gesteld om werknemers in 2023 iets meer vergoedingen te geven, zonder dat ze daar belasting over hoeven te betalen. De verhoging naar 3% zal voornamelijk ten goede komen bij de MKB-bedrijven.

Meer arbeidskorting 2023   

Werknemers kunnen in 2023 profiteren van meer arbeidskorting. Meer arbeidskorting betekent dat er meer nettoloon overblijft. De overheid heeft deze maatregel genomen om de koopkracht in Nederland weer opgang te krijgen. In 2023 is de maximale arbeidskorting € 5.052.

HR wijzigingen per 1 juli 2023

Bovenstaande wijzigingen zijn allemaal per 1 januari 2023 ingegaan. Er zijn echter ook een aantal wijzigingen die per 1 juli 2023 ingaan.

Bijhouden CO2 uitstoot werknemers         

Per 1 juli 2023 is het voor werkgevers van bedrijven met meer dan 100 personeelsleden verplicht om de CO2-uitstoot bij te houden. Deze wijziging komt voort uit het klimaatakkoord. Zakelijke reizen en het woon-werkverkeer van werknemers moeten bij worden gehouden. Deze gegevens zal de werkgever vervolgens moeten indienen op het platform van de RVO. De gegevens worden vervolgens openbaar en voor iedereen inzichtelijk.

Nieuwe pensioenstelsel 2023          

De Wet toekomst pensioenen zorgt ervoor dat er straks nog maar één hoofdvorm van pensioenopbouw mogelijk is. Hiermee komt er een eind aan de middel- en eindloonpensioenregeling. Werkgevers, werknemers, ondernemingsraden en pensioenuitvoerders krijgen maximaal 4 jaar de tijd om hun pensioenregeling aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Het nieuwe pensioenstelsel zal ingaan per 1 juli 2023.

Wet werken waar je wilt     

De wet werken waar je wilt is momenteel al goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. In deze wet is vastgelegd dat een werkgever een verzoek voor het thuiswerken in het beginsel moet accepteren, mits dit mogelijk is voor het type werk van de werknemer. Naar verwachting is dat de Wet werken waar je wilt, ingaat op 1 juli 2023.

Wet gelijke kansen bij werving en selectie

In de wet gelijke kansen bij werving en selectie is vastgelegd dat bedrijven met meer dan 25 werknemers verplicht een wervings- selectieproces moeten vastleggen. Het bedrijf moet hierin vastleggen hoe het te werk gaat bij het invullen van een vacature en wat men doet om discriminatie in het proces te voorkomen.

 

 

 

Accounting & HR pakketten

 

Boekhouding

Voor de eenmanszaak of vof

• Toegang tot je eigen Exact online portaal;

• Financiële administratie;

• BTW aangiftes;

• Jaarcijfers en de bespreking van de jaarcijfers;

• Aangifte inkomstenbelasting/ aangifte vennootschapsbelasting;

• Proactief advies op financieel en fiscaal gebied.

HR

Voor een BV

• Toegang tot je eigen online portaal (Nmbrs);

• HR advies op maat;

• Salarisadministratie;

• Contractbeheer met toegang tot alle personeelsdossiers;

• Hulp bij beoordeling-, verzuim- en ontslagvraagstukken;

• Optioneel: Recruitment;

• Proactief advies op HR gebied;

Accounting & HR

Voor een BV

• Toegang tot je eigen online portaal met realtime inzicht;

• Financiële administratie en BTW;

• Opstellen en bespreking van de jaarrekening;

• Aangifte IB/ vennootschapsbelasting;

• Hulp bij alle HR vraagstukken;

• Salarisadministratie en contractbeheer;

• Proactief advies op financieel, fiscaal en HR gebied;

• Opstellen rapportages en begrotingen;

Bel ons: +31 5 02 053 039 Mail ons: info@tribus-financialservices.nl