tribus logo

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes

Bel ons > Mail ons >

Nieuwe HR wet- en regelgeving per 1 augustus 2022
14 juli 2022

Nieuwe HR wet- en regelgeving per 1 augustus 2022 

Per 1 augustus 2022 krijgen werknemers meer rechten. Als werkgever moet je onder andere jouw werknemers beter informeren over hun arbeidsvoorwaarden. Doe je dat niet? Dan kan dit leiden tot fikse schadevergoedingen. In deze blog lees je wat je als werkgever moet doen om dat te voorkomen en hoe je voldoet aan de vernieuwde HR wet- en regelgeving. Per 1 augustus 2022 moet de Nederlandse arbeidswetgeving voldoen aan de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze richtlijn moet zorgen voor betere arbeidsomstandigheden en meer transparante arbeidsvoorwaarden. 

 

Schadevergoeding bij het niet naleven van de informatieplicht 

Werkgevers moeten niet onderschatten wat het niet aanpassen van eventuele processen en documenten voor gevolgen kan hebben. Het niet voldoen aan de informatieplicht kan leiden tot flinke financiële gevolgen. Zo oordeelde de rechter recent dat een werkgever € 40.000,- aan schadevergoeding moest betalen wegens het schenden van de informatieplicht. De werknemer van het bedrijf was niet geïnformeerd over een relevante wijziging in de cao die betrekking had op haar. Daardoor liep de medewerkster extra verlofdagen mis. Hierdoor had de werknemer recht op nabetaling van deze verlofdagen.  

 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de wet- en regelgeving? 

De nieuwe arbeidswetgeving heeft ook consequenties voor jou als werkgever. Wat zijn in 2022 de belangrijkste veranderingen qua HR wet- en regelgeving?  

 • - Jouw informatieplicht wordt uitgebreid. In dit artikel leggen wij uit wat dit voor jou betekent; 
 • - Je mag geen studiebeding meer opnemen als jouw personeel op grond van de wet of cao een opleiding moet volgen; 
 • - Nevenwerkzaamheden mag je straks alleen nog maar verbieden als je daar een goede reden voor hebt; 
 • - Oproepkrachten die langer dan een half jaar in dienst zijn, kunnen vragen om meer voorspelbaar en zeker arbeidspatroon. 

 

Wat zijn de huidige rechten van de werknemer? 

Je bent als werkgever al verplicht om jouw werknemers te informeren over de belangrijke arbeidsvoorwaarden. Zo hebben werknemers al het recht op een schriftelijke weergave van onder andere: 

 • - Taak- en/ of functiebeschrijving; 
 • - Het brutoloon, de uitbetalingsdatum en termijn; 
 • - De arbeidsduur per periode; 
 • - Het aantal vakantiedagen; 
 • - De opzegtermijn, rekening houdend met het arbeidsrecht; 
 • - Eventuele pensioenregeling; 
 • - Eventuele cao die geldt voor de werkgever; 
 • - Type overeenkomst en of er sprake is van een oproep- of uitzendovereenkomst. 

 

Wat zijn plichten voor de werkgever per 1 augustus 2022? 

De bestaande informatieplicht wordt dus uitgebreid. Dat betekent dat je de werknemer straks over een aantal extra zaken moet informeren. 

 • - Informeer de werknemer niet alleen over de hoogte van het loon, maar ook uit welke afzonderlijke loonbestanddelen dit bedrag is opgebouwd. Denk bijvoorbeeld aan bonussen, overuren of andere looncomponenten; 
 • - Benoem op welke locaties het werk moet worden uitgevoerd; 
 • - Geef aan wat de werk- en rusttijden van de werknemer zijn. Geef daarbij ook informatie over de overwerk en de bijbehorende vergoedingen. 

Betreft het een oproepkracht? In dat geval zijn de werktijden uiteraard vooraf niet bekend. Beschrijf dan minimaal: 

 • - De flexibele aard van de overeenkomst; 
 • - Het aantal uren waarvoor loonbetaling gewaarborgd is; 
 • - De vergoeding bij overwerk of buiten de gewaarborgde uren; 
 • - De rechten en plichten bij het oproepen van werknemers; 
 • - De andere verlofsoorten naast de reguliere vakantiedagen, indien deze van toepassing zijn; 
 • - De rechten op gebied van scholing; 
 • - Een beschrijving van de procedure bij het beëindigen van een dienstverband; 
 • - De duur en voorwaarden van de proeftijd. 

 

Pas arbeidscontract en personeelsreglement aan 

Zorg ervoor dat jouw medewerkers voor de deadline ook schriftelijk worden geïnformeerd over bovenstaande arbeidsvoorwaarden. Dat doe je door jouw arbeidscontracten en het personeelsreglement hierop aan te passen. Staat de informatie vermeld in de betreffende cao? Dan volstaat een verwijzing naar de bepaling van de cao ook. Voldoe aan jouw informatieplicht door ervoor te zorgen dat jouw werknemers altijd kennis kunnen nemen van de laatste update van jouw personeelsreglement. Dat kun je bijvoorbeeld doen door de aangepaste versie op je interne omgeving te zetten of bepaalde zaken te bespreken en te bevestigen op de mail. Als er arbeidsvoorwaarden worden aangepast, is het ook verplicht dat de medewerker schriftelijk akkoord gaat. 

 

Ouderschapsverlof, wat zijn de wijzigingen per 2 augustus 2022? 

Tot slot willen we jou nog meenemen in een andere HR wetswijziging per 2 augustus 2022. Momenteel hebben ouders recht op 26 weken ouderschapsverlof dat je kunt opnemen voor de achtste verjaardag van het kind. Vanaf 2 augustus hebben beide ouders in het eerste jaar van het kind voor negen weken van het ouderschapsverlof recht op een UWV-uitkering. Dit is 70% van het maximum dagloon. 

 

Hulp nodig? 

Wil je checken of de huidige situatie bij jou als werkgever up-to-date is? Vraag één van de HR specialisten van Tribus! Wij ondersteunen inmiddels 350 bedrijven met HR- en financiële vraagstukken. We hebben klanten in diverse sectoren en zijn daardoor ook bekend met bijna alle cao’s en de bijbehorende HR wet- en regelgeving.  

 

 

 

Accounting & HR pakketten

 

Boekhouding

Voor de eenmanszaak of vof

• Toegang tot je eigen Exact online portaal;

• Financiële administratie;

• BTW aangiftes;

• Jaarcijfers en de bespreking van de jaarcijfers;

• Aangifte inkomstenbelasting/ aangifte vennootschapsbelasting;

• Proactief advies op financieel en fiscaal gebied.

HR

Voor een BV

• Toegang tot je eigen online portaal (Nmbrs);

• HR advies op maat;

• Salarisadministratie;

• Contractbeheer met toegang tot alle personeelsdossiers;

• Hulp bij beoordeling-, verzuim- en ontslagvraagstukken;

• Optioneel: Recruitment;

• Proactief advies op HR gebied;

Accounting & HR

Voor een BV

• Toegang tot je eigen online portaal met realtime inzicht;

• Financiële administratie en BTW;

• Opstellen en bespreking van de jaarrekening;

• Aangifte IB/ vennootschapsbelasting;

• Hulp bij alle HR vraagstukken;

• Salarisadministratie en contractbeheer;

• Proactief advies op financieel, fiscaal en HR gebied;

• Opstellen rapportages en begrotingen;

Bel ons: +31 5 02 053 039 Mail ons: info@tribus-financialservices.nl